Vastuunvapautus:

Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että Uuden elämän alku –valmennukseen (myöh. Palvelu) osallistuminen ja sisällön soveltaminen on kaikilta osin käyttäjän omalla vastuulla.

Suomen Huippukunto ei vastaa miltään osin Palvelussa esitettävien ja julkaistavien tai käyttäjälle lähetettävien tietojen sisällöstä, esitettyjen tietojen soveltuvuudesta yksittäiselle käyttäjälle, tietojen paikkansapitävyydestä tai niissä mahdollisesti esiintyvistä virheistä.

Suomen Huippukunto ei myöskään vastaa minkään sellaisen ulkopuolisen sivuston sisällöstä, josta tai jonne on yhteys Palvelusta.

Suomen Huippukunto ei ole vastuussa mistään välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, mukaan luettuina, mutta ei rajoittuen tulon tai ansion menetykseen, liiketoiminnan keskeytykseen, tiedon tai datan menetykseen tai turmeltumiseen, jotka johtuvat Palvelunkäytöstä tai käytön estymisestä.

Suomen Huippukunto ei lupaa Palvelua käyttäville samanlaisia muutoksia, joita Palvelussa tai siihen liittyvillä verkkosivuilla kerrotaan. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että ne ovat esimerkkejä, joita muut Palvelun käyttäjät ovat saavuttaneet, mutta se ei tarkoita, että ne tapahtuisivat kaikille Palvelun käyttäjille.