Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Hymis-liikuntapäiväkirja rekisteriseloste

Rekisterin ylläpitäjä: Suomen Huippukunto Oy

Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö: Mikko Joensuu (mikko.joensuu@huippukunto.fi)

Rekisterin nimi: Uuden elämän alku -palvelun (myöh. Palvelu) käyttäjärekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus: Rekisterin tarkoituksena on  Palvelu tuottaminen ja käyttäjäkunnan ylläpitäminen käyttäjän ja Palvelun välillä.

Rekisterin sisältö:

Henkilötiedot
Yksilöllinen käyttäjätunnus
Käyttäjän yhteystiedot (sähköposti)
Käyttäjän lähettämät viestit palvelussa (viestin sisältö ja ajankohta)
Käyttäjän mainosklikkausten historia palvelussa
Käyttäjälle lähetetyt sähköpostit Palvelusta sekä mahdolliset uutiskirjeet ja kyselyt (viestin sisältö ja otsikko)

Tietolähteet:

Käyttäjän itsensä antamat tiedot Palvelussa.

Suojausperiaatteet:

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina suojatulla palvelimella. 

Tietojen luovuttaminen ja tarkastusoikeus:

Käyttäjätietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoitukseen ilman käyttäjän lupaa. Käyttäjällä on oikeus pyytää itsestään koskevat tiedot lähettämällä sähköpostia yhteyshenkilölle.

Vastuunvapautus:

Vastuunvapautus:

Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että Uuden elämän alku –valmennukseen (myöh. Palvelu) osallistuminen ja sisällön soveltaminen on kaikilta osin käyttäjän omalla vastuulla.

Suomen Huippukunto (myöh. Tarjoaja) ei vastaa miltään osin Palvelussa esitettävien ja julkaistavien tai käyttäjälle lähetettävien tietojen sisällöstä, esitettyjen tietojen soveltuvuudesta yksittäiselle käyttäjälle, tietojen paikkansapitävyydestä tai niissä mahdollisesti esiintyvistä virheistä.

Tarjoaja ei myöskään vastaa minkään sellaisen ulkopuolisen sivuston sisällöstä, josta tai jonne on yhteys Palvelusta.

Tarjoaja ei ole vastuussa mistään välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, mukaan luettuina, mutta ei rajoittuen tulon tai ansion menetykseen, liiketoiminnan keskeytykseen, tiedon tai datan menetykseen tai turmeltumiseen, jotka johtuvat Palvelunkäytöstä tai käytön estymisestä.

Tarjoaja suosittelee aina osallistujia konsultoimaan terveydenhuollon ammattilaisia kaikenlaisissa kysymyksissä omaan terveyteen ja Palvelun sopivuuteen liittyen.

Tarjoaja ei lupaa Palvelua käyttäville samanlaisia muutoksia, joita Palvelussa tai siihen liittyvillä verkkosivuilla kerrotaan. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että ne ovat esimerkkejä, joita muut Palvelun käyttäjät ovat saavuttaneet, mutta se ei tarkoita, että ne tapahtuisivat kaikille Palvelun käyttäjille.